Jaktkort

Följande avgifter för jaktkort 2017-2018

All jakt 500 kr,  Älgjakt 300 kr,  Småviltsjakt 200 kr,  Gästkort 50 kr

 

Avgifter för jaktkort för er som är under 25 år

All jakt 250 krÄlgjakt 150 kr,  Småviltsjakt 100 kr,  Gästkort 50 kr

 

Jaktkortsförsäljare

Sektion 1: Sven-Olov Johansson

Sektion 2: Daniel Larsson

Sektion 3: Håkan Andersson